புத்தகம்

புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.blogspot.com/

Wednesday, May 06, 2020

மந்திரச்சொல்

அதைக்
கவிதையாக்கிவிடும்
மந்திரச்சொல்லுக்கான
தேடலின்  நொடிகளில்
மரிக்கத் தொடங்குகிறது
இன்னும்
கவிதையாகிவிடாததொரு
சொற்குவியல் 

வண்ணம்

மறைந்து  போயிருந்தது
ஒட்டுமொத்த வெள்ளை
ஒற்றைக் கரும்புள்ளியில் 

Thursday, April 09, 2020

நாமும் நாமும்

ஓர் அசுவாரசியமான
நீண்ட பேருந்து பயணத்தினிடையே
ஒரு நொடிதான்
பார்த்திருப்போம்

முன் திடலில்
பூக்கள் கொட்டிக்கிடந்த
திண்ணை வைத்த அவ்வீட்டில்
நாம் வாழ்ந்தால்
நன்றாகவே இருந்திருக்கும்

என்றேனும் ஒரு நாள்
சந்திக்கக்கூடும்
கடந்து போன
நொடியிலிருந்து
அங்கேயே வாழ்ந்திருக்கும்
நம்மை நாம்....

Saturday, March 07, 2020

கண்ணுக்கெட்டியவை

ஒரு பெரும்பயணத்தின்
எச்சமாக நீண்டு கிடக்கின்றன
அந்தர வெளியெங்கும்
மேகங்களின் கால்தடங்கள் 

முடிவுறா உரையாடல்

கோடைக்காலத்தின்
பிற்பகல் தனிமையில்
முன்னறிவிப்பின்றி பிரவேசிக்கும்
தூரத்துச் சொந்தக்காரனை
வரவேற்கும் மூதாட்டியென
என்னை அணைத்துக் கொள்கிறது
கடல்

இருவருக்கும்
பொதுவான சிலரும்
பொதுவான சிலதுகளும்
நிறைத்திருக்கின்றன
எங்கள் உரையாடல்களை

எதேச்சையாக
நிகழ்ந்துவிடக்கூடும்
பிறிதொரு சந்திப்பிற்காகக்
காத்திருக்கத் தொடங்குகிறோம்
பிசுபிசுப்பான
பிரிவுகளின் நிமிடங்களில்.

-கடலோடு உரையாடுபவன்