புத்தகம்

புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.blogspot.com/

Friday, December 03, 2010

தலையெழுத்து

ஒரு கவிதையின் தலையெழுத்து
என்னவாகவும் ஆகலாம்

கொண்டாடப்படலாம்

கொளுத்தப்படலாம்

புறக்கணிக்கப்படலாம்

கவனமற்று மறக்கப்படலாம்

மீண்டும் கூட எழுதப்படலாம்

வேறோர் இடத்தில்
வேறொரு காலத்தில்
வேறொரு தளத்தில்
வேறொரு மொழியில்
வேறொரு மனதில்