புத்தகம்

புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.blogspot.com/

Thursday, February 10, 2011

வெய்யிலும் ஈரமாகும்

துவைத்த ஆடைகள்
சேர்ந்து குறைக்கும்
வெய்யில் நேரக் கொடியின் தனிமையை

நொடிகளில் உலரத் தொடங்கும்
நீர் சேர்ந்து பிரியும் ஆடைகள்

ஈரமாகும் கொஞ்சமாக
வெய்யிலும்