புத்தகம்

புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.blogspot.com/

Tuesday, January 29, 2013

அடையாளம்

நான் என்பதாய்
அடையாளப்படுத்துகிறது குழந்தை

ஒரு நிழலை
ஒரு மரத்தை
ஒரு கேலிச்சித்திரத்தை
ஒரு நட்சத்திரத்தை
ஒரு கூண்டு மிருகத்தை
ஒரு பேரலையின் மிச்சத்தை

வளர்ந்தபின் அடையாளப்படுத்தும்
நான்களை விடவும்
உத்தமமாகவே இருந்து விடுகிறதது
எப்போதும்

4 comments:

Venkat S said...

வளர்ந்தபின் அடையாளப்படுத்தும்
நான்களை விடவும்
உத்தமமாகவே இருந்து விடுகிறதது
எப்போதும் //

மிக மிக அருமை
எளிமையாகச் சொல்லப்பட்ட ஆழமான சிந்தனை
மனம் கவர்ந்த கவிதை
தொடர வாழ்த்துக்கள்

Sami said...

Super sir! as usual :)

Sami said...

Super seral! As usual :)

Dharini said...

innocence is best??!! apdiya!! :D