புத்தகம்

புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.blogspot.com/

Tuesday, November 15, 2005

விளையாட்டு..விளையாட்டாய்..

வீட்டையும் வீட்டுப் பாடத்தையும்
சேர்த்தே மறக்கிறார்கள்,
பூங்காக்களில் விளையாடும் குழந்தைகள்

1 comment:

J.S.ஞானசேகர் said...

ராட்டனத்தில் அமர்ந்திருக்கும்
ஒவ்வொரு குழந்தையும்
வேகமாகச் சுற்றுகிறது
Steeringஐ!

-ஞானசேகர்